Biografia

Nauczanie Ks. Aleksandra Woźnego jest jedyne w swoim rodzaju. Pełne prostoty, autentyzmu. Czujemy, że to co głosił, sam przemodlił, przeżył i wypełniał.

Ks. Aleksander Woźny urodził się w roku 1910 w Uzarzewie pod Poznaniem. Obok starannego wychowania rodzice i rodzeństwo przekazali mu żywą wiarę. Po ukończeniu renomowanego poznańskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1933 roku z rąk Sługi Bożego Prymasa Augusta Hlonda. Jako wikariusz pracował kolejno w poznańskiej parafii św. Stanisława Kostki, przy Katedrze Poznańskiej św. Piotra i Pawła oraz w Borku Wielkopolskim w parafii Nawiedzenia N. M. Panny.

W 1940 roku – aresztowany przez Gestapo – do końca wojny był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych Buchenwald i Dachau. Po powrocie do Poznania, w lipcu 1945 roku, otrzymał nominację na proboszcza Parafii św. Jana Kantego w Poznaniu. W 1950 roku przez dziesięć miesięcy przebywał w więzieniu komunistycznym. Powodem obu aresztowań była wierność Ks. Woźnego Chrystusowi i Kościołowi. Jako kapłan już w czasach wikariuszowskich, w czasie pobytu w obozach, a najbardziej w trzydziestu ośmiu latach służby proboszczowskiej odznaczał się pokorą i żarliwą Miłością Boga i bliźniego. Był Duszpasterzem otwartym na wszelkie dobro, które mogło by służyć Jego parafianom,  cenionym rekolekcjonistą i Spowiednikiem. Zwłaszcza tej ostatniej posłudze oddawał się ze szczególnym poświęceniem. 

Zmarł wyniszczony ofiarną służbą 21 sierpnia 1983 roku, we wspomnienie liturgiczne swojego ukochanego świętego – Piusa X. 

Wielu, którzy poznali Ks. Proboszcza Aleksandra Woźnego, było przekonanych o Jego osobistej Świętości. 26 stycznia 2014 roku Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął Proces Beatyfikacyjno-Kanonizacyjny, który został pomyślnie ukończony na szczeblu Diecezjalnym 23 maja 2015 roku. Akta procesowe zostały przekazane do Watykańskiej Kongregacji ds. Świętych.

Nagranie prezentuje życie Parafii Powołania Św. Jana Kantego w Poznaniu z początku lat 60 -tych ubiegłego wieku. Film pochodzi z profilu Aleksandra Przybylskiego i jest nagraniem odnalezionym i  zmontowanym przez Ks. dr. Wojciecha Muellera. Współautorem filmu jest Ks. Aleksander Woźny.