Modlitwa

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego, 
Ojca Aleksandra Woźnego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi,
Ty w pełni czasu posłałeś do nas Swojego Synai rozproszone dzieci Twoje
mocą Ducha Świętego gromadzisz w jedno, Ty, w każdym czasie wzywasz ludy i narody,
aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały.
Dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowigorliwego kapłana, księdza Aleksandra Woźnego,
który przez duchowość dziecięctwa prowadził wiernych drogą do świętości.
Przez naśladowanie Chrystusa, zawierzenie Matce Najświętszej, modlitwę i ascezę
ukazał żywy obraz miłosiernego Ojca, pochylającego się nad każdym człowiekiem,
jako swoim umiłowanym dzieckiem. Udziel nam, za jego przyczyną,
zgodnie z Twoja wolą, tej łaski, o którą z nadzieją prosimy,
aby Twój Sługa, kapłan Aleksander Woźny został zaliczony w poczet błogosławionych Kościoła świętego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Za pozwoleniem władzy duchownej,
N 6740/2012Poznań, 20 lutego 2013 r.