Rekolekcje,  Wszystkie Nagrania

Ks. Aleksander Woźny – Rekolekcje: Być człowiekiem dla innych

Być człowiekiem dla innych

Ks. Aleksander Woźny

Miernikiem u Pana Boga nie jest pieniądz albo efektywna praca, ale wartość znajdująca się w człowieku. A co jest wartością w człowieku? Jest nią zdecydowanie na poniesienie jakiejś ofiary. Jest nią na pewno wkładanie wysiłku w przełamywanie się i zwalczanie w sobie samym wszelkiego egoizmu i zła.