Ks. Aleksander Woźny – Jasna Góra: Zaufanie | Ks. Aleksander Woźny
ks wozny
1972,  Nagrania

Ks. Aleksander Woźny – Jasna Góra: Zaufanie

Co to jest zaufanie? Zaufanie to jest ufność, nadzieja w Bogu, oparta na Jego mądrości, dobroci, Jego sprawiedliwości i na Jego miłosierdziu.

Leave a Reply